Location:Home >contact us
contact us

HMC campus: No.1 Jianshe Dong Road, ErQi District, Zhengzhou, Henan


East campus: No.1 Longhu Zhonghuan Road, Jinshui District, Zhengzhou, Henan


North campus: No.33 Jiangshan Road, Huiji District, Zhengzhou, Henan


South campus: No.6 Dongtinghu Road, Hangkong Port, economic experiment District, Xinzheng, Henan


Post Code: 450052


Internet Address: www.zdyfy.com


Email: Yuanban3031@163.com


Tel: 0371-66913114


Fax: 0371-66970906


Emergence Tel: 0371-66966260


Reservation Tel: 0371-118114


Consultation Tel:


HMC campus: 0371-67966266 0371-67966262


East campus: 0371-66278517 0371-66278518


North Campus: 0371-66279201 66279202


South Campus: 0371-66279912 66279913


Tel: 0371-66913114/66278517/66278518
Fax: 0371-66970906 Email: Yuanban3031@163.com
Emergence Tel: 0371-66966260
Reservation Tel: 0371-118114
×

用户登录